Privacy protocol

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Stichting voor Oud-Katholiek Jeugdwerk in Nederland kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van de stichting, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan verstrekt. Stichting voor Oud-Katholiek Jeugdwerk in Nederland kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Geboortedatum

- Gegevens van de zorgverzekeringsmaatschappij

 

WAAROM WIJ GEGEVENS NODIG HEBBEN

Stichting voor Oud-Katholiek Jeugdwerk in Nederland verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u telefonisch of schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

 

HOE LANG WIJ DE GEGEVENS BEWAREN

Stichting voor Oud-Katholiek Jeugdwerk in Nederland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

DELEN MET ANDEREN

Stichting voor Oud-Katholiek Jeugdwerk in Nederland verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Stichting voor Oud-Katholiek Jeugdwerk in Nederland gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@okjeugdkampen.nl. Stichting voor Oud-Katholiek Jeugdwerk in Nederland zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

BEVEILIGEN

Stichting voor Oud-Katholiek Jeugdwerk in Nederland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via info@okjeugdkampen.nl.

 

Stichting voor Oud-Katholiek Jeugdwerk in Nederland is als volgt te bereiken:

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 41178614

E-mailadres: info@okjeugdkampen.nl